Assegurances de vehicle

Assegurança de cotxe

L’assegurança de cotxe és un contracte amb companyia d’assegurances que et protegeix contra pèrdues financeres en cas de sinistre. Existeixen diferents modalitats d’assegurança de cotxe, incloent-hi la cobertura a tercers, que cobreix els danys que puguis causar a tercers si ets responsable d’un sinistre o accident. També hi ha l’assegurança de cotxe a tot risc, que cobreix tant els danys propis, petites rascades fins a sinistres totals, incloent-hi també cobreix els danys que es puguin causar a tercers. Les opcions que pots incloure en el contracte d’assegurança de cotxe són múltiples i variades i poden variar segons la companyia amb qui contractis, des de vehicle de substitució, assistència en viatge, gestió de multes, pedregada, cobertura en cas de sinistre amb animals cinegètics, robatori, vidres, incendi, accidents del conductor i dels ocupants. El preu de l’assegurança de cotxe variarà en funció de les garanties contractades, els anys d’experiència al volant, i el valor del vehicle.

Assegurança de moto

L’Assegurança de moto de és una pòlissa que ofereix protecció completa per a motocicletes, amb cobertura per danys materials i robatori, així com responsabilitat civil en cas d’accidents. Tens la possibilitat d’assegurar la moto a tot risc. Inclou assistència en carretera i opcions addicionals segons les necessitats del titular. Flexibilitat i confiança per als amants de les motos.

Assegurança de camió

L’Assegurança de camió de és una pòlissa que proporciona cobertura integral per a camions, incloent accidents, danys materials, furts, responsabilitat civil i assistència en carretera. Ofereix protecció financera contra imprevistos i accidents.

Assegurança de tractor

L’Assegurança de Tractor de Reale és una pòlissa que proporciona cobertura per danys materials i robatori del tractor, així com responsabilitat civil per danys a tercers. Inclou assistència en carretera i protecció del conductor. Ofereix tranquil·litat als agricultors i propietaris de tractors, protegint les seves inversions i responsabilitats.

Assegurança d’embarcacions

L’Assegurança de embarcacions de Reale ofereix cobertura completa per danys materials, robatori i responsabilitat civil. Protegeix tot tipus d’embarcacions, incloent vaixells, iots i embarcacions esportives. Ofereix assistència en cas d’emergències en alta mar i cobertura en ports estrangers. És una opció fiable per a la protecció marítima integral.

Assegurança de vehicles especials

L’assegurança de vehicles especials, incloent-hi l’assegurança de tractor és una pòlissa que proporciona cobertura per danys materials i robatori del tractor, així com responsabilitat civil per danys a tercers. L’assegurança de vehicles especials pot incloure l’assistència en carretera i protecció del conductor. Ofereix tranquil·litat als agricultors i propietaris de tractors, protegint les seves inversions i responsabilitats.

    Eines d'accessibilitat