Assegurances a particulars

Assegurança de decessos

L’Assegurança de Decessos és un producte d’assegurança que proporciona una cobertura financera als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat. Cobreix les despeses del funeral i ofereix assistència per a tràmits i gestions legals. Garanteix tranquil·litat i suport als familiars en moments difícils.

Assegurança de salut

L’Assegurança de Salut és un servei de protecció mèdica que ofereix cobertura àmplia per despeses mèdiques, tractaments, hospitalització i medicaments. Inclou accés a una xarxa de proveïdors de salut i serveis preventius. Garanteix assistència sanitària de qualitat i tranquil·litat per als assegurats en cas d’emergències o malalties.

Assegurança de llogater

L’Assegurança de llogater és un servei que protegeix els inquilins i els seus béns en cas d’incendis, inundacions, robatoris i danys a tercers en la propietat llogada. Cobreix també els costos legals i de responsabilitat civil. Aporta tranquil·litat i seguretat als llogaters davant situacions inesperades.

Assegurança de propietari

L’Assegurança de Propietari és un producte d’assegurança residencial que proporciona protecció completa per a propietaris de llars. Cobreix danys materials a l’habitatge a causa d’incendis, robatoris i altres perillosos. També inclou responsabilitat civil per a accidents a tercers. Beneficis addicionals com assistència i serveis d’emergència poden ser oferts.

    Eines d'accessibilitat