Assegurances generals

Assegurança de la llar

L’Assegurança de llar és una pòlissa que protegeix el teu habitatge i els seus continguts contra danys per incendis, robatoris, fenòmens naturals i altres imprevistos. Ofereix assistència 24/7 i cobertures personalitzades per garantir tranquil·litat i seguretat per tots teus béns i tots els teus éssers estimats.

Assegurança de comunitat i edifici

L’Assegurança de comunitat i edifici és una pòlissa que cobreix danys materials a zones comunes i l’estructura d’edificis compartits. Protegeix contra incendis, avaries, robatoris, i altres sinistres. A més, ofereix assistència tècnica i serveis d’emergència per als residents, així com responsabilitat civil en cas de danys a tercers. Proporciona protecció integral per a comunitats i edificis, garantint la tranquil·litat dels seus propietaris.

Assegurança de viatge

L’Assegurança de viatge és un producte que proporciona cobertura completa i assistència durant els viatges. Inclou assegurança mèdica per accidents i malalties, repatriació, anul·lació o interrupció de viatge, pèrdua o retard de maletes i assistència en cas d’emergències. És una opció fiable per a viatgers que busquen tranquil·litat durant les seves aventures.

Assegurança de caça i pesca

L’Assegurança de caça i pesca és una pòlissa que proporciona cobertura als aficionats a aquestes activitats recreatives. Ofereix protecció contra danys a tercers, accidents personals i danys materials mentre es realitza la caça o la pesca. Aquesta assegurança brinda tranquil·litat i seguretat durant les sortides a la natura.

Assegurança de cancel·lació d’espectacles

L’Assegurança de cancel·lació d’espectacles és una pòlissa que cobreix les despeses en cas d’anul·lació o ajornament d’un espectacle per causes imprevistes contemplades en la pòlissa. Proporciona tranquil·litat financera als organitzadors i cobreix costos no recuperables en situacions imprevisibles.

    Eines d'accessibilitat