Assegurances per a empreses i autònoms

Assegurança PIME

L’Assegurança de PIME és una pòlissa dissenyada per a petites i mitjanes empreses. Ofereix cobertura completa per riscos com incendis, robatoris, danys materials i responsabilitat civil. A més, proporciona assistència tècnica, jurídica i informàtica, protegint la continuïtat del negoci en casos imprevistos, tot assegurant tranquil·litat i seguretat financera.

Assegurança de comerç i oficines

L’Assegurança de Comerç i Oficines és una pòlissa que ofereix protecció integral per als negocis i oficines, cobrint danys materials causats per incendis, robatoris, avaries, responsabilitat civil i altres imprevistos. A més, inclou assistència tècnica i serveis complementaris per garantir la continuïtat de l’activitat empresarial amb tranquil·litat.

Assegurança d’hotel

L’Assegurança d’Hotels és una pòlissa específica i creada per garantir a hotels, motels, hostals els patrimonis i la inversió davant els imprevistos més freqüents en aquesta tipologia de negocis com ara incendis, robatoris, danys materials, responsabilitat civil i accidents personals. Proporciona protecció financera i tranquil·litat als propietaris, garantint la continuïtat de l’activitat en casos d’imprevistos, salvaguardant béns, empleats i clients.

Assegurança de gasolinera

L’Assegurança de Gasolinera és una pòlissa que proporciona cobertura completa i adaptada per a gasolineres, protegint contra danys materials, responsabilitat civil, accidents laborals i altres riscos específics del negoci. Garanteix tranquil·litat als propietaris amb una protecció integral i servei personalitzat per afrontar imprevistos amb eficàcia.

Assegurança de construcció

L’Assegurança de Construcció és una pòlissa que protegeix els constructors i propietaris davant de danys materials, robatori i responsabilitat civil durant la construcció d’un projecte. Cobreix accidents laborals, danys a terceres propietats i avaries. Ofereix tranquil·litat i assistència en cas d’imprevistos, garantint una construcció segura i exitosa.

Assegurança d’administradors i directius

L’Assegurança d’Administradors i Directius proporciona cobertura per a responsabilitat civil derivada de decisions executives, protegint els membres del consell i directius contra reclamacions financeres i legals. Aquesta pòlissa ajuda a protegir els actius personals d’aquests executius en cas d’errors, negligències o mala gestió en el seu paper directiu.

Assegurança de persona clau

L’Assegurança de persona clau és una pòlissa que protegeix el negoci en cas de pèrdua, malaltia o defunció d’un empleat essencial. Ofereix cobertura financera per ajudar amb despeses temporals o formació de substituts, garantint la continuïtat de les operacions i la viabilitat de l’empresa en situacions imprevistes.

Assegurança de responsabilitat civil

L’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional proporciona protecció als professionals contra reclamacions de tercers per errors, negligència o actes inadequats en el seu exercici professional. Cobreix danys materials, personals o econòmics, oferint suport financer per defensa legal i indemnitats. Aporta tranquil·litat i seguretat als professionals enfront de possibles repercussions econòmiques per imprevistos professionals.

Assegurança de ciberseguretat

L’Assegurança de ciberseguretat és un producte que protegeix contra amenaces digitals. Cobertura integral en cas de pirateria, robatori de dades, extorsió cibernètica i més. Ofereix suport tècnic, recuperació de dades i despeses legals. Aporta tranquil·litat i solucions davant els riscos creixents del món digital.

    Eines d'accessibilitat