L’Assegurança de PIME és una pòlissa dissenyada per a petites i mitjanes empreses. Ofereix cobertura completa per riscos com incendis, robatoris, danys materials i responsabilitat civil. A més, proporciona assistència tècnica, jurídica i informàtica, protegint la continuïtat del negoci en casos imprevistos, tot assegurant tranquil·litat i seguretat financera.

Eines d'accessibilitat