L’Assegurança d’Hotels és una pòlissa específica i creada per garantir a hotels, motels, hostals els patrimonis i la inversió davant els imprevistos més freqüents en aquesta tipologia de negocis com ara incendis, robatoris, danys materials, responsabilitat civil i accidents personals. Proporciona protecció financera i tranquil·litat als propietaris, garantint la continuïtat de l’activitat en casos d’imprevistos, salvaguardant béns, empleats i clients.

Eines d'accessibilitat