L’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional proporciona protecció als professionals contra reclamacions de tercers per errors, negligència o actes inadequats en el seu exercici professional. Cobreix danys materials, personals o econòmics, oferint suport financer per defensa legal i indemnitats. Aporta tranquil·litat i seguretat als professionals enfront de possibles repercussions econòmiques per imprevistos professionals.

Eines d'accessibilitat