L’Assegurança de Gasolinera és una pòlissa que proporciona cobertura completa i adaptada per a gasolineres, protegint contra danys materials, responsabilitat civil, accidents laborals i altres riscos específics del negoci. Garanteix tranquil·litat als propietaris amb una protecció integral i servei personalitzat per afrontar imprevistos amb eficàcia.

Eines d'accessibilitat