L’Assegurança de Construcció és una pòlissa que protegeix els constructors i propietaris davant de danys materials, robatori i responsabilitat civil durant la construcció d’un projecte. Cobreix accidents laborals, danys a terceres propietats i avaries. Ofereix tranquil·litat i assistència en cas d’imprevistos, garantint una construcció segura i exitosa.

Eines d'accessibilitat