L’Assegurança de comunitat i edifici és una pòlissa que cobreix danys materials a zones comunes i l’estructura d’edificis compartits. Protegeix contra incendis, avaries, robatoris, i altres sinistres. A més, ofereix assistència tècnica i serveis d’emergència per als residents, així com responsabilitat civil en cas de danys a tercers. Proporciona protecció integral per a comunitats i edificis, garantint la tranquil·litat dels seus propietaris.

Eines d'accessibilitat