L’Assegurança de Comerç i Oficines és una pòlissa que ofereix protecció integral per als negocis i oficines, cobrint danys materials causats per incendis, robatoris, avaries, responsabilitat civil i altres imprevistos. A més, inclou assistència tècnica i serveis complementaris per garantir la continuïtat de l’activitat empresarial amb tranquil·litat.

Eines d'accessibilitat