L’Assegurança de cancel·lació d’espectacles és una pòlissa que cobreix les despeses en cas d’anul·lació o ajornament d’un espectacle per causes imprevistes contemplades en la pòlissa. Proporciona tranquil·litat financera als organitzadors i cobreix costos no recuperables en situacions imprevisibles.

Eines d'accessibilitat