L’Assegurança de camió de és una pòlissa que proporciona cobertura integral per a camions, incloent accidents, danys materials, furts, responsabilitat civil i assistència en carretera. Ofereix protecció financera contra imprevistos i accidents.

Eines d'accessibilitat