L’Assegurança d’Administradors i Directius proporciona cobertura per a responsabilitat civil derivada de decisions executives, protegint els membres del consell i directius contra reclamacions financeres i legals. Aquesta pòlissa ajuda a protegir els actius personals d’aquests executius en cas d’errors, negligències o mala gestió en el seu paper directiu.

Eines d'accessibilitat